Byggservice

Vi erbjuder följande typer av byggtjänster:

  • Mur- och putsarbete
  • Fasadrenovering
  • Dekorativ puts
  • Dekorativ målning
  • Kakelläggning
  • Snickeriarbete

Miljövänligt

BG Interservice använder miljövänliga lösningar, till exempel lerputs och färg för målning som är ekologiska och som reglerar fukt i rummet vilket leder till ett bra inomhusklimat.