Snickeriarbeten

Vi på BG Interservice använder även lera eller trä vid byggnation av ett hus, eller exempelvis vid avslutning av ett projekt kan man uppnå ett mikroklimat som gynnar de som bor i fastigheten.

BG Interservice använder miljövänliga lösningar, till exempel lerputs och färg för målning som är ekologiska och som reglerar fukt i rummet vilket leder till ett bra inomhusklimat.